LUXBACHERHOF

Nederlands
Ceština
English
Français
Deutsch
Magyar
Italiano
Slovenšcina
 
Zrušení
Nepochybne se tešíte na Vaši zaslouženou dovolenou na horách!
Bohužel, vždy se m
uže stát neco neocekvaného a je treba Vaši dovolenou zrušit. Pri zrušení platí tyto AVH (Všeobecné podmínky pro hotelnictví).

To znamená, že v p
rípade zrušení:
• svou rezervaci  m
užete zrušit bez storna poplatku až do 3 mesícu pred dnem príjezdu.
• od 3 m
esícu do 1 mesíce pred príjezdem ciní storno poplatek 40% z celkové sjednané   ceny.
• od 1 m
esíce do 1 týdne pred príjezdem, ciní storno poplatek 70% z celkové sjednané ceny.
• B
ehem posledního týdne pred dnem príjezdu, ciní storno poplatek 90% z celkové sjednané ceny.

Aby se zabránilo zbyte
cným nákladum pri zrušení dovolené, doporucujeme Vám uzavrít si pojištení.
Chceme Vás požádat, aby jste nás v p
rípade zrušení co nejdríve upozornili. Bylo by škoda mit volný pokoj, zatímco ostatní hosté by radi prijeli.