LUXBACHERHOF

Nederlands
Ceština
English
Français
Deutsch
Magyar
Italiano
Slovenšcina
1. WAT HEBBEN WE NODIG?
Ons Beleid Bescherming Persoonsgegevens regelt het gebruik en de opslag van uw gegevens. Deze
privacyverklaring beschrijft welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw
persoonsgegevens te waarborgen zoals voorgeschreven in de “General Data Protection Regulation”.
Pension Luxbacherhof is een Verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die u
(betrokkene) ons levert. We verzamelen mogelijks de volgende soorten gegevens van u:
· voor- en familienaam,
· voor- en familienaam partner en/of reisgezellen
· bedrijfsnaam, -adres & BTW nummer
· adres (straat, nummer, postcode, gemeente/stad, land)
· geboortedatum (idem van partner en/of reisgezel)
· email-adres
· vast telefoonnummer / mobiel nummer / faxnummer
· kamervoorkeuren (zoals bijv.: ligging, bedtype, badkameruitrusting, …)
· informatie over Uw verblijf zoals aankomst- en vertrekdatum, speciale verzoeken,
opmerkingen over service-voorkeuren inclusief kamer-voorkeuren of andere gebruikte
diensten

2. WAAROM HEBBEN WE UW GEGEVENS NODIG?
Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor onze standaard bedrijfsvoering en het uitoefenen
van onze diensten. Dit ligt in lijn met artikel 6 van de GDPR die het gerechtvaardigd belang van de
verwerkingsverantwoordelijke omschrijft. We hebben uw persoonsgegevens nodig omwille van de
volgende redenen:
· het noteren en verwerken van reserveringen
· persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten
overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit een verblijf in ons hotel
· het kunnen voorleggen van identificatiedocumenten
· het vereenvoudigd en snel communiceren met een (terugkerende) gast
· het leggen van de grondslag voor alle nodige en toekomstige communicatie
· het uitvoeren en verwerken van financiële transacties (voorschotten, vereffeningen,
terugbetalingen,…)
· het koppelen van verschillende (kamer-)reserveringen voor gezamenlijke rekeningen
· het opsturen van documentatie (bevestigingen, facturen, vouchers,…)
· het aangaan van telefonisch contact betreffende een boeking e.a. communicatie gerelateerd
aan de normale bedrijfsvoering
· uitvoeren van betalingen op afstand op basis van kredietkaartgegevens
· het correct kunnen factureren ten aanzien van de gast
· om klantenservice te verlenen
· professioneel contact via telefoon, email, enz.
· juridische doeleinden: in bepaalde gevallen moeten we uw gegevens gebruiken om juridische
geschillen te behandelen en op te lossen, voor onderzoeks- en nalevingsdoeleinden van de wet
en regelgeving
· detectie en preventie van fraude: we kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor het
opsporen en voorkomen van fraude en andere illegale of ongewenste activiteiten

3. DIGITALE MEDIA:
Onze website www.luxbacherhof.at maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologie. Cookies
zorgen ervoor dat uw surfcomfort bij het bezoeken van onze website verhoogt. Bv. Het niet
herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangen of moeten invoeren. U kan zelf beslissen of u al dan niet
met uw browsers de cookies accepteert. Het niet accepteren kan de website minder optimaal laten
functioneren
Op de website van Pension Luxbacherhof worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder
het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Pension
Luxbacherhof gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens
worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Pension Luxbacherhof maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw
computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op hun servers. Lees meer over
het privacybeleid van Google Analytics <https://policies.google.com/privacy?hl=nl>. Google gebruikt
deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website
aan Pension Luxbacherhof te kunnen verstrekken en om informatie over de effectiviteit van
campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Pension Luxbacherhof heeft hier geen invloed op. Pension Luxbacherhof heeft Google geen
toestemming gegeven om via Pension Luxbacherhof verkregen Analytics-informatie te gebruiken
voor andere Google-diensten.
Het bedrijf beschikt over een bedrijfspagina op Facebook. Dit platform wordt enkel gebruikt om
bedrijfscommunicatie en marketing te voeren. U bent als betrokkene vrij om al dan niet onze social
media platformen te volgen.

4. WAT DOEN WE MET UW GEGEVENS?
Uw persoonsgegevens worden verwerkt in Pension Luxbacherhof, Vordergumitsch 10, 9431 Sankt
Stefan im Lavanttal, gevestigd in Karinthië/Oostenrijk.
Pension Luxbacherhof verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Diensten van derden: Wij kunnen serviceproviders gebruiken om uw persoonlijke gegevens strikt in
onze naam te verwerken. Dit heeft bepaalde doeleinden (zie eerder). Deze diensten van
derden/verwerkers hebben een geheimhoudingsplicht en het is niet toegestaan uw gegevens te
gebruiken voor andere doeleinden.
Wij delen gegevens met derden onder bovengenoemde principes met het stadsbestuur van 9400
Wolfsberg n.a.v. de daartoe wettelijke verplichte aanmelding van het aantal overnachtingen en de
bijhorende toeristenbelasting.
Geen derde partij leveranciers hebben toegang tot uw gegevens, tenzij dat specifiek vereist is bij wet.

5. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?
Wij bewaren uw documenten voor 10 jaar sinds uw laatste bezoek volgens ons beleid voor het
Bewaren van Gegevens. Na deze periode, zullen uw inmiddels 10 jaar ongebruikte persoonsgegevens,
onomkeerbaar worden vernietigd.

6. MINIMALE GEGEVENSVERWERKING:
De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn correct en dienen enkel voor onze doeleinden. We
beperken onze verzameling van uw persoonlijke gegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke
nodig is voor onze bedrijfsvoering.

7. AUTOMATISCHE VERWERKING & PROFILING:
Pension Luxbacherhof doet niet aan profiling, tevens gebeurt er geen volledige automatische
verwerking van uw persoonsgebonden gegevens die een profiel schetsen van de betrokkene.

8. WAT ZIJN UW RECHTEN?
Uw rechten als betrokkene zijn:
· recht op inzage
· recht op wijziging van gegevens
· recht op gegevensuitwissing
· recht op dataoverdracht
· recht van bezwaar
· recht op beperking van de verwerking

Pension Luxbacherhof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door
Pension Luxbacherhof verzamelde persoonsgegevens, of in het geval dat u een klacht heeft over hoe
wij uw persoonsgegevens hebben behandeld, neem dan gerust contact op met Pension Luxbacherhof
via info@luxbacherhof.at  of schriftelijk naar Pension Luxbacherhof, Vordergumitsch 10, 9431 Sankt
Stefan im Lavanttal, Kärnten/Österreich. Onze zaakvoerder zal uw klacht bekijken en met u
samenwerken om de zaak op te lossen.
Indien u nog steeds vindt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn behandeld volgens de wet, neemt u
dan contact op met de Privacy Commissie - Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, T: 0032 2 274 48 00 of
commission@privacycommission.be <mailto:commission@privacycommission.be> en dient u een
klacht in bij hen.
PRIVACY VERKLARING PENSION LUXBACHERHOF